Wrsztaty dla rodziców

Warsztaty „Szkoły dla Rodziców”.


Jak by
ć wystarczajco 

 

dobrym

 

rodzicem ?

 

warsztatowa grupa

 

psychologiczna.

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi,uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Metoda: Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą są ćwiczenia i scenki. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych,dają możliwość:

- poznania i rozumienia funkcji „granic” w życiu rodziny-

- rozwijania umiejętności adekwatnego rozpoznawania i nazywania emocji

oraz potrzeb własnych i swoich dzieci

- nauki radzenia sobie z negatywnymi emocjami własnymi oraz bliskich osób

- poznania konstruktywnych sposobów rozwiązywania trudnych relacji rodzic –

dziecko

- funkcjonalnego stosowania pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych

- zapoznanie się z nową metodą naturoterapii eeg biofeedback

Tematyka warsztatów:poszczególne spotkania poruszają następujące zagadnienia: świadomość własnych celów wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny,zaplanowanie przyszłości dziecka,motywacja do nauki i pracy,o odrzuceniu i potrzebie akceptacji-nastolatka w relacjach społecznych,trudny wiek dorastania -jak go przetrwać.

 

NIE CZEKAJ POMÓŻ DZIECKU, SOBIE

I RODZINIE!!!!!!!!!!!!!

 

Zapisy pod numerem telefonu:609028970 oraz 518813529

 

 

-forma-spotkania grupowe -warsztaty(grupa 15- 20 osób)

-termin spotkań – raz w tygodniu-piątki

-czas trwania – g.18.00 – 20.00

    -uczestnicy – rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni

 

Koszt: 700zł od osoby

 

Osoby prowadzące :

  • mgr Kinga Wojewska psycholog

  • mgr Małgorzata Wysokińska pedagog,terapeuta