O mnie

mgr Małgorzata Wysokińska
terapeuta,nauczyciel, pedagog, wychowawca.

Absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
w Słupsku – ukończyłam studia licencjackie o kierunku pedagogika resocjalizacyjna, studia wyższe magisterskie  o specjalności pedagogika ogólna, podyplomowe studia   z pedagogiki zdrowotnej, pomocy psychologicznej, a także oligofrenopedagogikę.
Od 18 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w różnym stopniu, od 12 lat jestem terapeutą eeg biofeedback. Kursy I i II stopnia ukończyłam pod kierunkiem znakomitego specjalisty pani doktor nauk medycznych Michaeli Pakszys kierownika  Instytutu EEG Biofeedback w Warszawie.

W2018roku   ukończyłam  kurs  III   stopień  EEG Biofeedback - Podstawy EEG i QEEG dla Neuropterapeutów w  Instytucie Neurofizjologii - Neuromaster w Białymstoku pod okiem znakomitego  specjalisty w dziedzinie EEG BIOFEEDBACK, BCIA-BCN, QEEG,Fizjoterapeuty dr n.med. Piotra  Sobaniec.