O mnie

mgr Małgorzata Wysokińska
terapeuta,nauczyciel,pedagog, wychowawca.

Absolwentka Pomorskiej  Akademii Pedagogicznej
w Słupsku – ukończyłam studia licencjackie o kierunku pedagogika resocjalizacyjna, studia wyższe magisterskie  o specjalności pedagogika ogólna, podyplomowe studia   z   pedagogiki zdrowotnej oraz  podyplomowe studia pomocy psychologicznej, a także kurs kwalifikacyjny z  oligofrenopedagogiki.
Od  24 lat pracuję z dziećmi   i   młodzieżą   niepełnosprawną intelektualnie w różnym stopniu,od 18 lat jestem terapeutą EEG BIOFEEDBACK. Kursy I i II stopnia ukończyłam pod kierunkiem znakomitego specjalisty pani doktor nauk medycznych Michaeli Pakszys kierownika  Instytutu EEG Biofeedback w Warszawie.

W 2018 roku   ukończyłam  kurs  III   stopień  EEG Biofeedback -   Podstawy   EEG   i   QEEG  dla Neuropterapeutów w  Instytucie Neurofizjologii - Neuromaster w Białymstoku pod okiem znakomitego  specjalisty w dziedzinie EEG BIOFEEDBACK, BCIA-BCN, QEEG,Fizjoterapeuty dr n.med. Piotra  Sobaniec.

23.03.2019r w Stowarzyszeniu  Praktyków  Profilaktyki  Społecznej  w   Gdańsku  ukończyłam  doskonalenie zawodowe - warsztat psychoedukacyjny dla profesjonalistów - "Szkoła dla rodziców i wychowawców", dający tym samym kwalifikacje do prowadzenia warsztatów psychologicznych dla rodziców.

Prowadzę cykle Warsztatów dla Rodziców w oparciu o kwalifikacje

10.10.2021r ukończyłam kurs terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Ksztłacenia Personalnego  we Wrocławiu.

Ukończenie szkolenia Sztuka Wysłuchania  w Akadmi Komunikacji u psychologa Tomasza Zielińskiego 19.04.2023r

 

 ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OPINIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEBIEGU TERAPII ORAZ JEJ EFEKTÓW  MOICH WSPANIALYCH KLIENTÓW.  OPINIE SĄ UMIESZCZONE W OPINIACH  W GOOGLE , A TAKŻE  W  GOWORK.PL