Warsztat dla rodziców dziweci ze spektrum autyzmu

 

Warsztaty „Szkoły dla Rodziców”

 

 

Jak wspierać moje dziecko z autyzmem i moją rodzinę?


 

Z uwagi na społeczne i komunikacyjne problemy oraz występowanie zachowań trudnych, dzieci z autyzmem stanowią wyzwanie dla swych rodziców, którzy szukając pomocy, wpadli w pułapkę sprzecznych informacji, jakich dostarcza im rynek terapeutyczny zalewany przez ocean różnych metod terapii. Ponadto problemy w szkole, reakcje otoczenia oraz bliskich, którzy nierzadko nie szczędzą „dobrych rad”, pogłębiają frustrację, co sprawia, że trudno w tym wszystkim odnaleźć równowagę. Bez równowagi zaś, ciężko mówić o optymalnym wychowaniu, możliwym dopiero wówczas, kiedy rodzina poradzi sobie z nową, niezwykle trudną dla niej sytuacją.

Niepewność, bezsilność, obawy o przyszłość, mnóstwo nowych obowiązków sprawia, że w codzienne życie wkrada się zmęczenie, a rodzina potrzebuje pomocy.


 

Pomóżmy sobie, szukając wsparcia tam, gdzie można je naprawdę znaleźć.


 

Metoda: Zajęcia mają charakter warsztatów. Składają się z wprowadzeń i omówień tematycznych, a ich istotą są ćwiczenia, wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności.

Poza wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi radzenia sobie z dzieckiem i wspierania jego rozwoju, koncentrujemy się również na rodzinie i otoczeniu, gdyż autyzm to nie tylko sprawa jednostki nim dotkniętej. Wyjście z gabinetu nie oznacza końca terapii. Rodzice na co dzień stają przed wyzwaniem, jakim jest uświadamianie innych – rodzeństwa, babci, dziadka, przyjaciół – o tym, jak z ich dzieckiem rozmawiać, bawić się, czego unikać, na co zwracać uwagę. To, co mówi rodzic o swoim dziecku, powinno być przyjmowane ze zrozumieniem i respektowane, a z tym często bywa różnie.

Powyższym problemom stawimy czoła wspólnie i poszukamy najlepszych rozwiązań.

Tematyka warsztatów:

Spotkania poruszają następujące zagadnienia:

 

JAK WSPIERAĆ MOJE DZIECKO Z AUTYZMEM

 

Zapoznanie się z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi najważniejszych kwestiami związanych z wychowaniem dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń, m.in.:

 

- Dostosowanie środowiska wychowawczego i podejmowanych działań celem stworzenia warunków koniecznych do wspomagania rozwoju dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń;

- Nieprawidłowe wzorce zachowań u dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń; mity dotyczące autystycznego spektrum zaburzeń i ryzyko błędnych diagnoz;

- Poznanie funkcji, jakie mogą pełnić zachowania trudne; rodzaje zachowań trudnych, m.in. zachowania powtarzalne – perserweracja, zachowania niebezpieczne: agresywne i autoagresywne, niewłaściwe zachowania seksualne, łaknienie spaczone; oraz praktyczne sposoby pracy nad tymi zachowaniami;

- Sposoby pracy nad wyznaczaniem granic, nauką samoregulacji i empatii, radzeniem sobie z uczuciami, załamaniami i regresjami;

- Omówienie i analizowanie wybranych metod terapii stosowanych wobec zaburzeń ASD, m.in.: terapie o podłożu psychoanalitycznym, terapie związane z oddziaływaniem na zmysły oraz ćwiczeniami fizycznymi, terapie poznawcze, podejście neurobiologiczne, terapie oparte na technikach behawioralnych, terapie oparte na rozwoju więzi i zabawie, podejście biomedyczne;

 

- Praktyczne wskazówki dotyczące wspierania rozwoju społecznego u dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń; sposoby wykorzystania zdolności i zainteresowań oraz zabawy, jako narzędzi, a nie nagrody, dla rozwoju umiejętności społecznych; trudności pojawiające się w grupie rówieśniczej i sposoby pomocy w budowaniu przez dzieci relacji w grupie;


 

JAK WSPIERAĆ SIEBIE I NAJBLIŻSZYCH ORAZ PORADZIĆ SOBIE Z OTOCZENIEM

- Sposoby na to jak przygotować rodzinę, przyjaciół, by wspierali nas i nasze dziecko;

- Jak prosić innych o pomoc, jak mówić o swoich problemach, jak rozmawiać o autyzmie, jak zadbać o dobre relacje w najbliższym otoczeniu i nie zamykać się na innych;

- Jak zadbać o siebie, swój rozwój, dobrostan fizyczny i psychiczny;

- Gdzie szukać wsparcia (np. organizacje pozarządowe - jakie fundacje lub stowarzyszenia, wspierające osoby z autyzmem i ich rodziny, działają najbliżej Twojej miejscowości i jaką mają ofertę; grupy i fora dyskusyjne, będące często pierwszym, najłatwiej dostępnym źródłem wiedzy dotyczącym radzenia sobie po diagnozie – jak mądrze z nich korzystać, na co zwracać uwagę);

Korzystając z naszych wspólnych spotkań, na pewno znajdziesz coś dla siebie, zyskasz nieco otuchy, poznasz ludzi, którzy okażą się pomocni, zdobędziesz narzędzia do radzenia sobie z problemami, złapiesz wiatr w żagle i energię do działania, które pomogą Ci zadbać o to, by Ty i Twoja rodzina była silna i szczęśliwa.

ZAPISY POD NUMEREM: 609028970

KOSZT ZAJĘĆ: 600zł OD OSOBY. ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE W CYKLU 10 SPOTKAŃ .NIE CZEKAJ !!!!