Biofeedback - szczegóły

CO TO JEST BIOFEEDBACK?

Nazwę Biofeedback tłumaczy się: Bio (biologiczny) + Feedback (sprzężenie zwrotne) = biologiczne sprzężenie zwrotne.
Istnieje wiele odmian treningu Biofeedback. Metoda jaką stosuję jest nazywana
EEG Biofeedback lub też zamiennie Neurofeedback.
Istotą metody EEG Biofeedback jest wykorzystanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem,
a jakością pracy mózgu. Samoświadomość czynności życiowych pozwala na lepsze
ich kontrolowanie, tak abyśmy wykorzystywali nasze możliwości w coraz większym stopniu.

HISTORIA BIOFEEDBACKU

Biofeedback narodził się w Amerykańskim Ośrodku Szkoleniowym NASA, w latach 60-ych. Służył do szkoleń astronautów i pilotów, którzy w warunkach dużego stresu byli zmuszani
do wykonywania nałożonych na nich skomplikowanych czynności. Jest to neuroterapia wprowadzona do Polski w 1999 roku przez dr. n. med. Michaelę  Pakszys ( Czeszka),
która pełni funkcję dyrektora Eeg Instytutu Zakładu Neurologii i Badań Snu Instytutu Matki
i  Dziecka w Warszawie -szukała dla swoich pacjentów metody bezlekowej.

FALE EEG. STANY ŚWIADOMOŚCI.

Fale mózgowe są elektrycznymi falami generowanymi w każdym mózgu. Badania wykazały, że zarówno częstotliwość fal mózgowych jak i ich amplituda nie jest ściśle stała i ściśle zależy od czynności, jaką umysł wykonuje. Zostały one podzielone na cztery zakresy (choć ostatnie badania wskazują również piąty zakres GAMMA) i nazwano je kolejnymi literami alfabetu greckiego (w kolejności ich odkrywania): ALPHA, BETA, THETA, DELTA

FALE DELTA 1-4 Hz

Fale Delta są najwolniejszymi falami, które są emitowane przez mózg w trakcie głębokiego snu, kiedy wszystko odbywa się poza świadomością umysłu. W stanie Delta następuje regeneracja sił fizycznych. Fale Delta mogą też być patologiczne, ma to miejsce z przypadku osób z uszkodzeniem mózgu.

FALE THETA – 4-8 Hz

W stanie Theta (przewaga fal Theta emitowanych przez mózg) możemy znajdować
się z udziałem świadomości (głęboki trans, medytacja) lub bez (sen). Nadmiar Thety powoduje kłopoty z koncentracją i uczucie senności. Umiejętność kontrolowania Thety
jest równoznaczna z posiadaniem zdolności do kontrolowania bólu fizycznego.

FALE ALFA 8- 12 Hz

Podczas stanu Alfa (przewaga fal Alfa emitowanych przez mózg) nasza uwaga skupiona
jest na tym, co jest wewnątrz nas samych. Kiedy zamykamy oczy i zaczynamy myśleć
o naszych wewnętrznych odczuciach możemy wejść w stan Alfa, warunkiem jednak
jest głęboka relaksacja. W Alfie zawsze znajdujemy się tuż przed zaśnięciem, jak i zaraz
po przebudzeniu. Jest to czas, kiedy mamy dostęp do naszych obydwóch półkul. Przy danych częstotliwościach wyciszamy się i relaksujemy. Alfa oznacza spokój, pozytywne myślenie, inspirację, twórczość, odpoczynek. Nadmierna Alfa może powodować zaburzenia koncentracji, co pogarsza wyniki w nauce.

BETA 12-20Hz

Częstotliwość fal mózgowych od 12 do około 20Hz. Ten zakres charakteryzuje całkowity stan przytomności umysłu. Człowiek jest wtedy skupiony na świadomości zewnętrznej, odbiera bodźce z otoczenia za pomocą swoich pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, dotyku
i węchu. W tym stanie przeżywamy wszystkie emocje (złość, gniew, strach, zdziwienie itp.) Fale beta można zarejestrować z okolicy czuciowo-ruchowej (przednich okolic czaszki),
a ich amplituda zwykle nie przekracza 20 mikrowoltów.

SMR 12-15 Hz

Czestotliwośc fal mózgowych 12-15 Hz  to fale szybkie odpowiedzialne za rozwijanie zdolności,poczucie,szczęścia,trema,podniecenia,likwidacje,lęku,agresji,nadpbudliwości,uzaleznień.

BETA 2  20-32  Hz

Częstotliwosc fal mózgowych 20-32 Hz to fale niepozadane,zawsze je hamujemy,odpowiedzialne sa za stre ,blokade psychiczną.