Witamy na stronie!

CO TO JEST BIOFEEDBACK?

Nazwę Biofeedback tłumaczy się:
Bio (biologiczny) + Feedback (sprzężenie zwrotne) = biologiczne sprzężenie zwrotne
Istnieje wiele odmian treningu Biofeedback. Metoda jaką stosuję jest nazywana EEG Biofeedback
lub też zamiennie Neurofeedback. 

Istotą metody EEG Biofeedback
jest wykorzystanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem
i umysłem, a jakością pracy mózgu. Samoświadomość czynności życiowych pozwala na lepsze ich kontrolowanie, tak abyśmy wykorzystywali nasze możliwości w coraz większym stopniu.

Dowiedz się więcej o Biofeedback >>
 

WSKAZANIA DO TRENINGÓW EEG BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback polecany jest wszystkim, niezależnie od wieku, zdrowym i aktywnym
oraz posiadającym pewne deficyty. Trening polecany jest osobom zdrowym:

 • - wszystkim uczącym się, zdającym egzaminy, chcącym zwiększyć efektywność
  uczenia się (studenci, maturzyści, gimnazjaliści);
 • - osobom narażonym na stres, pracującym pod presją czasu, przeciążonych pracą;
 • - osobom występującym publicznie, aktorom, artystom;
 • - w celu skrócenia czasu reakcji tym, którzy tego potrzebują m.in. sportowcy, piloci, kierowcy;
 • - cierpiącym na bezsenność;
 • - jako kuracja wspomagająca uwolnienie od uzależnień: od alkoholu, jedzenia, leków, narkotyków, itp.
   

BIOFEEDBACK DLA DOROSŁYCH

- problemy z pamięcią i koncentracją
- problemy z planowaniem i skupieniem
- mała odporność na stres
- padaczka
- zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe
- w terapii tików
- zaburzenia przyjmowania pokarmów bulimia i anoreksja
- uzależnienia (alkoholizm, narkomania, hazard)
- treningi wskazane są również dla osób zdrowych, których praca wymaga skupienia, szybkich, prawidłowych decyzji lub gdy powoduje długotrwały stres (biznesmeni, kontrolerzy, nauczyciele, służby mundurowe, służba zdrowia, lotnictwo, sportowcy)
 

BIOFEEDBACK DLA DZIECI

- zwiększenie szybkości i objętości przyswajania materiału
- zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
- poprawa szybkości uczenia się
- nadpobudliwość psychoruchowa (adhd)
- problemy szkolne
- dysleksja
- dysortografia
- trema
- reakcje stresowe, agresja
- chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka, nauka języków obcych)
- autyzm
- niepełnosprawność intelektualna
- jąkanie
- zaburzenie rozwoju mowy
- braku motywacji, zmęczeniu
-zwiększenia kontroli napadów padaczki
-złym kontakcie ocznym
-braku empatii,braku apetytu

-terapia wspoagajaca pracę  dziecka z nadpobudliwością psychoruchową

JAK WYGLĄDA PIERWSZE SPOTKANIE?

 • - Czas  trwania  jednego  treningu  to  30-60  minut, 2-3  razy  w  tygodniu.
   Rundy   trwają  po  3-minuty,  po  każdej  z  nich  jest  przerwa  20 - sekundowa.Pacjent  ma  do  dyspozycji    monitor  na  którym  śledzi  grę . Jeżeli  ćwiczy  prz  oczach  otwartych    przerwa odbywa
   się przy oczach zamkniętych .
 • - Terapia  trwa  w  zależności od  zaburzenia  , najczęściej  efekty  są widoczne po  10  treningach  u  dzieci  zdrowych , 20 treningach – u  dzieci  z  zaburzeniami    uczenia się, zachowania, zaburzeniach  mowy, 40 treningach i  więcej  w  autyzmie,depresji,  tikach, padaczce, porażeniu  mózgowym, niepełnosprawności intelektualnej.
 • - Przed  terapią  terapeuta  ma  obowiązek  założyć  pacjentowi  kartę,w  której  znajduje 
   się  wywiad  z  rodzicami, wszystkie  dane  pacjenta, zeszyt  obserwacji  pacjenta podczas  badania, u dzieci z niepełnosprawnością intelektualna   orzeczenie  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej .